Ulga B+R a środki trwałe – jak prawidłowo rozliczyć koszty?

Ulga B+R a środki trwałe – jak prawidłowo rozliczyć koszty?

W prawie podatkowym istnieje wiele szczegółowych przepisów dotyczących kwalifikacji składników majątku oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Jednym z ważniejszych aspektów dla przedsiębiorców jest właściwe rozliczenie środków trwałych oraz wykorzystanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R).
Pożyczki w fundacji rodzinnej – 6 zagadnień, które warto znać
Pożyczki w fundacji rodzinnej - na co uważać? Fundacja rodzinna, będąca wyjątkowym narzędziem w zarządzaniu majątkiem rodzinnym, ma swoje specyficzne zasady dotyczące pożyczek.
Koszty nabycia udziałów jako koszty uzyskania przychodów
O ile w praktyce i orzecznictwie wykształcił się jednolity pogląd w zakresie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z nabyciem udziałów oraz koszty pośrednie takiej transakcji, o tyle wątpliwości wciąż budzi kwestia przypisania do właściwego źródła przychodów kosztów pośrednio związanych z nabyciem udziałów.
ulga b+r w szerszym zakresie
Ulga na działalność B+R jest w chwili obecnej jedną z najatrakcyjniejszych preferencji podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Wkrótce może okazać się, że w związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi niektóre grupy podatników zyskają jeszcze więcej korzyści. 
Propozycja Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych
1 marca 2024 roku przedłożone zostały zmiany do projektu dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie cen transferowych. Jakie zmiany zostały wprowadzone? Co dalej?
Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT
W podatku od towarów i usług inne zasady dotyczą dostaw gruntów niezabudowanych, zaś inne gruntów zabudowanych. W przypadku tych ostatnich bowiem, przedmiotem dostawy są generalnie budynki, czy też budowle znajdujące się na gruncie i to w odniesieniu do nich ustala się stawkę podatku, czy też możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego. 
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych – pułapka CIT Estońskiego, o której się nie mówi
Jednym z rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu CIT Estońskim jest – obok „popularnego” dochodu z tytułu podzielonego zysku czy ukrytych zysków – dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. Z czym to się je i kiedy taki dochód może powstać? 
Restrukturyzacje i reorganizacje – czy należy raportować schemat podatkowy?
Restrukturyzacje i reorganizacje to czynności, o których szybko dowiaduje się organ podatkowy – są ujawniane w KRS. Należy zatem zadbać o zaraportowanie schematu podatkowego, jeśli w danym przypadku występują obowiązki z zakresu MDR. W przeciwnym wypadku można narazić się na sankcje. Niezaraportowanie schematu podatkowego stanowi bowiem przestępstwo skarbowe.
Zbliża się termin na raportowanie przez spółki nieruchomościowe i ich podatników
Już 31 marca 2024 r. upływa termin na spełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, prawa do spółki nieruchomościowej. Czasu zostało mało, a ustalenie statusu spółki nieruchomościowej i ewentualne późniejsze zaraportowanie ustawowo określonych informacji jest zadaniem wymagającym i czasochłonnym.
Kontrola podatkowa - dlaczego warto kwestionować ustalenia zawarte w protokole?
Krajowa Administracja Skarbowa ma cel, jakim jest zwiększanie efektywności kontroli. Jak ten cel wygląda w liczbach? Jak się przed tym bronić? Jak kwestionować protokół?